Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Pokochałam taki styl życia

Świadectwo powołania s. Françoise Petit SM – Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.