Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Świadectwo wspólnoty

W naszym domu seminarium jest połączone z siedzibą prowincji. Urzęduje tutaj nasz przełożony, czyli wizytator – ks. Paweł Holc CM. Poprosiliśmy go o rozmowę.

50 lat polskiej misji na Madagaskarze

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” – na to wezwanie Jezusa Chrystusa w 1648 roku pozytywnie odpowiedział nasz założyciel, św. Wincenty a Paulo, a za jego przykładem dokładnie 50 lat temu – Polska Prowincja Zgromadzenia Misji.