Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Światłość niestworzona

Od dwóch lat klerykom Zgromadzenia Misji towarzyszy w kaplicy seminaryjnej ikona Chrystusa obmywającego nogi swoim uczniom (J 13, 1-20). Postanowiliśmy porozmawiać z jej twórcą.

Chleb z Ewangelią – rozmowa z prezydentem MISEVI

W połowie stycznia do Polski przyleciał Libańczyk Ribel Elias, prezydent MISEVI. Zaprosiliśmy go na kawę i poprosiliśmy o rozmowę.

Domek Maryi odnaleziony!

Co działo się z Maryją po wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym? Mimo wielkiej czci, jaką Ją otaczano, nie zachowała się pamięć o miejscu, w którym mieszkała. Czy to możliwe, że dom Matki Bożej odnaleziono około 1800 lat później?

Nie jesteśmy znikąd, jesteśmy stąd

W Konstytucji o liturgii czytamy, że sztuka ma zwracać ludzkie serca ku Bogu, Aby naświetlić prawdziwą rolę sztuki, poprosiliśmy o rozmowę ks. dra Szymona Tracza, historyka sztuki.

Tam jest wszystko, co najważniejsze

Zapytaliśmy ks. prof. Waldemara Rakocego CM, który badał własnoręczne zapiski wizjonerki, kim ona była i jakie przesłanie wypływa z objawionego jej Cudownego Medalika. Dnia 27 listopada tego roku będziemy przeżywać 190. rocznicę objawień.