Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Najważniejsza służba – bycie współsiostrą

Rozmowa z s. Reginą Dudą SM – o Siostrach Miłosierdzia na Węgrzech.