Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Muzyka w liturgii – co, jak i po co?

Wspólnotom chrześcijańskim od samego początku towarzyszył śpiew, gdy gromadziły się jako Kościół na sprawowaniu liturgii. Czy obojętne jest to, co śpiewamy podczas liturgii, byleby się wszystkim podobało?

Domek Maryi odnaleziony!

Co działo się z Maryją po wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym? Mimo wielkiej czci, jaką Ją otaczano, nie zachowała się pamięć o miejscu, w którym mieszkała. Czy to możliwe, że dom Matki Bożej odnaleziono około 1800 lat później?

Więcej niż zwykła książka

Dlaczego dziś czyta się akurat ten fragment Ewangelii, a nie inny? Wybrał go ksiądz kilka minut przed Mszą św., ustalili wydawcy Oremusa?