Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Świadectwo wspólnoty

W naszym domu seminarium jest połączone z siedzibą prowincji. Urzęduje tutaj nasz przełożony, czyli wizytator – ks. Paweł Holc CM. Poprosiliśmy go o rozmowę.

Tajemnice św. Ludwiki

W czerwcu 2021 roku zostało ukazało się tłumaczenie książki poświęconej duchowości św. Ludwiki. Podjęto w niej wiele wciąż niewyczerpanych tematów, np. macierzyństwo pani Le Gras.  Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po tę pozycję?

Najważniejsza służba – bycie współsiostrą

Rozmowa z s. Reginą Dudą SM – o Siostrach Miłosierdzia na Węgrzech.

Chleb z Ewangelią – rozmowa z prezydentem MISEVI

W połowie stycznia do Polski przyleciał Libańczyk Ribel Elias, prezydent MISEVI. Zaprosiliśmy go na kawę i poprosiliśmy o rozmowę.

Domek Maryi odnaleziony!

Co działo się z Maryją po wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym? Mimo wielkiej czci, jaką Ją otaczano, nie zachowała się pamięć o miejscu, w którym mieszkała. Czy to możliwe, że dom Matki Bożej odnaleziono około 1800 lat później?

Pokochałam taki styl życia

Świadectwo powołania s. Françoise Petit SM – Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.