Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

50 lat polskiej misji na Madagaskarze

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” – na to wezwanie Jezusa Chrystusa w 1648 roku pozytywnie odpowiedział nasz założyciel, św. Wincenty a Paulo, a za jego przykładem dokładnie 50 lat temu – Polska Prowincja Zgromadzenia Misji.

Tam jest wszystko, co najważniejsze

Zapytaliśmy ks. prof. Waldemara Rakocego CM, który badał własnoręczne zapiski wizjonerki, kim ona była i jakie przesłanie wypływa z objawionego jej Cudownego Medalika. Dnia 27 listopada tego roku będziemy przeżywać 190. rocznicę objawień.