Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Na Stradomiu wszystko w nieładzie

Na Stradomiu wszystko w nieładzie

Fragmenty kroniki z września- października 1960 r.
Zamieszczone w Meteorze nr 5/1960, s. 304-316

A więc przyjechaliśmy znowu na Stradom. Po tylu rozmaitych włóczęgach dobrze jest mieć świadomość, że wraca się do domu… Było to 5 września – poniedziałek i lało jak z cebra, gdy wysiadaliśmy na dworcu głównym w Krakowie…

5 września – Na Stradomiu zastaliśmy wszystko w nieładzie. Tylko siąść i płakać razem z deszczem! Jednak wkrótce zaczęło się rozjaśniać – a i sytuacja mieszkaniowa uległa poprawie. Każdy otrzymał przydział pokoju i zaczęło się porządkowanie. Niektórzy musieli zacząć od “zorganizowania” sobie łóżek. Reszta poszła sprawnie. Pierwszy dzień zakończył sie, ogólnie mówiąc, szczęśliwie. Przed nami 10 miesięcy – okres mniej szczęśliwy…

6 września – Cały dzień trwa zagospodarowywanie się. Wieczorem zaczynamy rekolekcje roczne. Będą w tym roku trwały tylko 5 dni, a to ze względu na 3-dniowe uroczystości jubileuszowe na Stradomiu w dniach 5-7 września. Rekolekcje ma poprowadzić ks. Ludwik Sieńko CM, ojciec duchowny z seminarium gorzowskiego. Plan dnia obejmuje teraz, oprócz codziennych ćwiczeń duchownych, jeszcze: trzy konferencje, Drogę Krzyżową, medytację, rozmyślanie popołudniowe, czytanie Konstytucji oraz wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu.

14 września – Zakończyliśmy ćwiczenia rekolekcyjne. Okres tych pięciu dni kronika nasza pomija milczeniem, bo faktu tego, który każdy człowiek wewnętrznie przede wszystkim przeżywa, nie da się lojalnie zobiektywizować. Są to przecież dzieje rozgrywające się pomiędzy duszą człowieka a Bogiem samym – więc nieuchwytne dla postronnego obserwatora. Zanotowane w kronice wrażenia miałyby charakter zdecydowanie subiektywny i niezgodny z charakterem tej rubryki “Meteora”.

O godzinie 8.00 zebraliśmy się w sali im. Ks. K. Michalskiego. Ks. Dyrektor J. Weismann ogłosił zmianę urzędów. I oto parada nowych funkcjonariuszy:

– dziekan kleryków                – o. Marian Kruk
– cur. sanitatis                      – oo. Kamiński A., Tomczyk F.,
– cur. caeremoniarum             – oo. M. Litewka, Z. Reczek, T. Grochocki, P. Włoczyk
– cur. pauperitatis                   – oo. H. Sinka, i Zb. Chodorowski
– cur. munditiei                      – oo. T. Handerek, W. Czosnyka
– cur. cantatus                       – o. Jerzy Morkis
– cur. ludorum                        – o. Tadeusz Kiebzak
– dzwonnik poranny              – o. Przemysław Kwas
– dzwonnicy                          – oo. T. Grochocki  i R. Barabasz
– kaplicznicy                         – oo. Zb. Sroka i F. Orszulak
– bibliotekarze                       – oo. P. Kwas i St. Staniszewski
– kronikarze                          – oo. R. Strach i F. Tomczyk
– czytelnia                           – o. Rajmund Krakowski
– organista                           – o. Jerzy Morkis
– płyty, radio, adapter            – o. Jerzy Szlęzak
– naprawy elektr.                   – o. T. Kiebzak i R. Barabasz
– poczta                              – o. Marian Kmieckowski
– meldunki                            – o. Władysław Bomba

Ponieważ dzisiaj dopiero rozwiązały się języki nasze po rekolekcyjnym skupieniu – stąd wszyscy dopytują o wydarzenia olimpijskie z ostatnich 5 dni. Co wydarzyło się na Stadio Olimpice? Wprawdzie sportowcy i kibice na całym świecie powiedzieli już “Arivederci Roma”, nas jednak porywają te spóźnione wieści z aren, bieżni i stadionów…

Na Stradomiu gościł dziś J.E. Ks. Biskup Ignacy Krause z Brazylii, który zawitał do Polski w czasie wakacji – potem wyjechał na Kongres Eucharystyczny do Monachium – i obecnie po raz drugi przybywa do naszego domu. Jutro, razem z ks. Antonim Czaplą CM, obrońcą węzła małżeńskiego w Rocie Rzymskiej, Dostojny nasz Gość opuści Polskę. Przy okazji, na tym miejscu kronikarz zanotuje 11 nazwisk naszych konfratrów, którzy w roku bieżącym przybyli zza granicy z wizytą do Polski – byli to: J.E. Ks. Bp Ignacy Krause z Curitiba, Ks. Sup. Tadeusz Dziedzic z Curitiba, Ks. Franciszek Arciszewski z Sydney, Ks. Antoni Czapla z Rzymu, Ks. Józef Grabka z Chicago, Ks. Franciszek Madej z Aracuaria, Ks. Paweł Paszyna z Aracuaria, ks. Jan Pitoń z Porto Alegro (który uczestniczył w Kongresie Polonii Amerykańskiej w Warszawie), ks. Stanisław Błachuta z Derby, ks. Franciszek Krzyżak z Brooklyn oraz ks. Jan Górka, który dotychczas na studiach był w Rzymie, a po wakacjach ma dalej studiować w Paryżu.

W godzinach rannych powrócił na Stradom Ks. Prof. A. Schletz, który udzielał rekolekcji siostrom miłosierdzia w centralnym domu w Chełmnie.

Na Stradomiu w ostatnich dniach przebywa zresztą duża grupa księży- studentów z KUL-u oraz księża- neoprezbiterzy.

Po rekolekcjach czas na zapoznanie się z nowymi kandydatami do stanu kapłańskiego – seminarzystami przyjętymi na I rok Seminarium Internum. Oto ich nazwiska: Chojnacki Henryk, Fiodorowicz Czesław, Guban Zenon, Gusta Stanisław, Guzy Józef, Porossa Krzysztof, Szryt Hubert, Świstowski Wiesław, Wypych Stanisław.

(…)

15 września – dziś nasi neoprezbiterzy rozpoczęli nowy rok wykładowy tzw. tirocinium. Według prowizorycznych danych, wykłady odbywać się będą 4 razy w tygodniu. Dokształcą się więc, dokształcą nasi młodzi księża.

16 września – zakupiono dzisiaj 53 bilety na film pt. “Krzyżacy” oparty na słynnej powieści historycznej H. Sienkiewicza pod tym samym tytułem, w reżyserii Aleksandra Forda. Dziś bilety – ale oglądać go będziemy dopiero 5 października.

Na Stradomiu mamy nowych gości: ks. Rektora A. Bacińskiego, ks. J. Zielińskiego i naszego drogiego profesora ks. Aleksandra Usowicza. Wszyscy życzymy sobie, by ten ostatni już stąd nie odjeżdżał, ale pozostawał zawsze z nami i z nami pracował nad zdobywaniem prawdy.

Trzech nowowyświęconych księży – ks. Jan Dukała, ks. Antoni Maślanka i ks. Antoni Strycharz – przygotowują się usilnie do egzaminów wstępnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pierwszy z nich ma zamiar studiować teologię pasterską, drugi – prawo kanoniczne, zaś ks. A. Strycharz pragnie poświęcić się studiom apologetycznym.

Dzisiaj na próbie śpiewu obecny był p. Juliusz Łuciuk, który również i w dniu wczorajszym słuchał próbnych występów naszego chóru. Podał on kilka cennych uwag odnośnie wykonania mszy, której jest autorem.

Brat Stanisław Płoszczyca pracuje od kilku dni przy zakładaniu oświetlenia jarzeniowego w naszym kościele. Odnawianie ołtarzy bocznych jest już na ukończeniu. Zakończono również malowanie tej partii kościoła, która wyznaczona była na ten rok do odmalowania. Pozostaje jeszcze do ukończenia główny ołtarz oraz ołtarz boczny św. Kazimierza – no i zakrystia.

17 września – sobota – rozpoczęło się szatkowanie kapusty. W dniu dzisiejszym umieszczaliśmy odświeżony obraz “Nawrócenie św. Pawła Apostoła” w ołtarzu głównym – praca dość uciążliwa. Po dokonaniu tego, zdjęto wreszcie rusztowania stojące przed głównym ołtarzem – sięgały one aż po strop kościoła. Odnowione postacie świętych błyszczą teraz pozłotą i dodają blasku naszej świątyni.

Najczcigodniejszy ksiądz Wizytator wyjechał dziś do Tarnowa z celebrą jubileuszową.

W godzinach popołudniowych grono naszych seminarzystów powiększyło się o jeszcze jednego kandydata – jest nim Józef Francyszyn.

Po modlitwach wieczornych na korytarzu, klerycy a wraz z nimi razem ks. Dyrektor J. Weissmann i ks. Prof. R. Markiton, żegnali naszego kochanego profesora ks. Aleksandra Usowicza. “Niech żyje nam!” leciało poprzez korytarze i tłukło się o grube stradomskie mury.

18 września – (…) Dziś rozpoczęta została nowenna do św. Wincentego a Paulo – prefekt kościoła, ks. Jan Zalewski, wygłosił krótkie kazanie.

19 września – (…) Dziś drugi dzień nowenny – podczas mszy świętej i nabożeństwa wieczornego śpiewamy pieśni ku czci św. Wincentego z nowych “Śpiewników Księdza Siedleckiego”, któreśmy dopiero co otrzymali. Repertuar pieśni śpiewanych w kościele powiększamy jeszcze łacińskimi śpiewami z “Cantuale”. W czasie nabożeństwa wieczornego celebrans przenosi Najświętszy Sakrament w monstrancji do ołtarza św. Wincentego a Paulo – w międzyczasie któryś z księży mówi krótkie kazanie, prowadząc w ten sposób nowennę (role tę przeważnie spełnia ksiądz prefekt Jan Zalewski).

20 września – wtorek – w dalszym ciągu trwają gorączkowe przygotowania do nadchodzącego jubileuszu 300-lecia. Rano zakończyliśmy porządki w ogrodzie. Po południu wiórowaliśmy kaplicę i infirmerię. Chór ćwiczy ostatnio zasilony księżmi: J. Jachimczakiem, I. Litewką, F. Kapuściakiem, J. Jaćmierskim, J. Mietelskim, Cz. Surówką, T. Wyszyńskim, T. Gocłowskim, H. Ostrzołkiem, P. Sochą, J. Leśniewskim, Ks. Dyr. B. Tomczykiem i Ks. Dyr. J. Weismannem.

21 września – (…) Dwóch kleryków pomagało ks. Prof. A. Schletzowi w wyszukiwaniu materiałów na wystawę 300-lecia działalności księży misjonarzy w Polsce. Stronę plastyczną opracowuje artystka p. Maria Adamska.

 

No Comments

Add your comment