Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

O nas

Już od ponad 100 lat, a dokładniej od 1909 roku klerycy Zgromadzenia Księży Misjonarzy tworzą pierwsze w Polsce tworzone przez i dla alumnów seminariów. “Meteor” na stałe wpisał się i zagościł w sercach i umysłach pokoleń Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Nasza wizja

W “Meteorze” i przez “Meteora” uczymy się formułowania naszych myśli, planowania, przyjmowania i formułowania mądrej krytyki. Swoją działalnością łączymy Rodzinę Wincentyńską w Polsce i poza jej granicami.

Głównym celem wydawania czasopisma jest spełnianie posłannictwa Pana Jezusa: “Idźcie i nauczajcie” (Mt 28,16).  Realizujemy je w charyzmacie wincentyńskim – tworząc i doskonaląc nasze zdolności, które ukierunkowujemy na głoszenie Ewangelii ubogim (Łk 4,18). Żyjemy głębokim przeświadczeniem, że w ten sposób głosimy chwałę Bożą, a nie siebie.

Choć grono ścisłej redakcji stanowi parę osób, które wspólnie decydują o treści numeru, przygotowują oprawę graficzną oraz zajmują się rozprowadzaniem “Meteora”, to w tworzenie czasopisma są zaangażowani wszyscy współbracia, co czyni z naszej pracy nie dzieło jednej osoby, ale owoc pracy całej wspólnoty.

Na początku każdego roku akademickiego wspólnie zbieramy się aby wybrać nowego redaktora naczelnego, który będzie reprezentował wszystkich kleryków i koordynował pracę nad tworzeniem nowych numerów.

Nasza historia

Pierwszy numer Meteora ukazał się 20 lutego 1909 roku. Nazwa periodyku została wyjaśniona w numerze 11- 12 z 1909 r.:

“Tytuł Meteor, którym pierwszy numer [został] (…) przyozdobiony z powodu niepewności o swoją przyszłość, pozostał nadal, choć podnoszą się głosy, aby go zmienić.”

W chwili powstania był drugim kleryckim czasopismem w całym Zgromadzeniu. Pierwszym był Le Souvenir wydawany przez kleryków Prowincji Paryskiej w Domu Macierzystym przy Rue de Sevres.  Meteor jest pierwszym, najstarszym czasopismem kleryckim w Polsce. Meteor ukazuje się od roku 1909 z przerwą w latach 1939- 1956.

Pierwsze wydania były pisane na zwykłej maszynie do pisania i powielane. Grafika wykonywana również ręcznie.  Proces przygotowania do druku nie zmienił się aż do końca lat 80-tych minionego wieku. Zwiększała się objętość i mimo dość czasochłonnego czasu przygotowania do druku udawało sie utrzymać stały rytm wydawniczy. Zmieniały się jedynie maszyny drukarskie i introligatorskie. 

W pracę w Meteorze przez całą, ponad 100-letnią historię była zaangażowana większość księży Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy np. jako członek redakcji, redaktor naczelny, współpracownik redakcji, autor.