Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Tajemnice św. Ludwiki

W czerwcu 2021 roku zostało ukazało się tłumaczenie książki poświęconej duchowości św. Ludwiki. Podjęto w niej wiele wciąż niewyczerpanych tematów, np. macierzyństwo pani Le Gras.  Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po tę pozycję?

Najważniejsza służba – bycie współsiostrą

Rozmowa z s. Reginą Dudą SM – o Siostrach Miłosierdzia na Węgrzech.

Domek Maryi odnaleziony!

Co działo się z Maryją po wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym? Mimo wielkiej czci, jaką Ją otaczano, nie zachowała się pamięć o miejscu, w którym mieszkała. Czy to możliwe, że dom Matki Bożej odnaleziono około 1800 lat później?

Pokochałam taki styl życia

Świadectwo powołania s. Françoise Petit SM – Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Tam jest wszystko, co najważniejsze

Zapytaliśmy ks. prof. Waldemara Rakocego CM, który badał własnoręczne zapiski wizjonerki, kim ona była i jakie przesłanie wypływa z objawionego jej Cudownego Medalika. Dnia 27 listopada tego roku będziemy przeżywać 190. rocznicę objawień.