Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Tam jest wszystko, co najważniejsze

Zapytaliśmy ks. prof. Waldemara Rakocego CM, który badał własnoręczne zapiski wizjonerki, kim ona była i jakie przesłanie wypływa z objawionego jej Cudownego Medalika. Dnia 27 listopada tego roku będziemy przeżywać 190. rocznicę objawień.