Stradomska 4, 31-058 Kraków
meteor@misjonarze.pl

Na Stradomiu wszystko w nieładzie

,,A więc przyjechaliśmy znowu na Stradom.” – dzisiaj przyglądamy się kronice kleryckiej z września 1960 roku.

Świadectwo wspólnoty

W naszym domu seminarium jest połączone z siedzibą prowincji. Urzęduje tutaj nasz przełożony, czyli wizytator – ks. Paweł Holc CM. Poprosiliśmy go o rozmowę.

Najważniejsza służba – bycie współsiostrą

Rozmowa z s. Reginą Dudą SM – o Siostrach Miłosierdzia na Węgrzech.

Chleb z Ewangelią – rozmowa z prezydentem MISEVI

W połowie stycznia do Polski przyleciał Libańczyk Ribel Elias, prezydent MISEVI. Zaprosiliśmy go na kawę i poprosiliśmy o rozmowę.

Domek Maryi odnaleziony!

Co działo się z Maryją po wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym? Mimo wielkiej czci, jaką Ją otaczano, nie zachowała się pamięć o miejscu, w którym mieszkała. Czy to możliwe, że dom Matki Bożej odnaleziono około 1800 lat później?

50 lat polskiej misji na Madagaskarze

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” – na to wezwanie Jezusa Chrystusa w 1648 roku pozytywnie odpowiedział nasz założyciel, św. Wincenty a Paulo, a za jego przykładem dokładnie 50 lat temu – Polska Prowincja Zgromadzenia Misji.